ТЕСТ

Троугао

Галаксија Троугао (gif)
Галаксија Троугао
Галаксија Троугао

Андромеда

Галаксија Андромеда (gif)
Галаксија Андромеда
Галаксија Андромеда
Галаксија Андромеда

22. 07. 2022.

Галаксија Андромеда
Поређење

Инсталирај артикс на енкриптоване ZFS и boot партиције